Bangphai General Hospital

โลโกเวบ

จักษุ

ให้บริการตรวจวัดสายตาทั่วไป ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคตา วัดความดันตา ตรวจจอประสาทตา เจาะกุ้งยิง และผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเฉพาะทางตา แก่ผู้ป่วยโรคตาทั่วไป


เวลาทำการ

จักษุ
          - วันอังคาร 08.00 – 12.00 น.
          - วันพุธ 17.00 – 19.00 น.
          - วันพฤหัสบดี 13.00 – 15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จักษุ