Bangphai General Hospital

โลโกเวบ

สูติ-นรีเวชกรรม

                                                             - รักษาโรคของสตรี ด้วยสูติแพทย์ 

                                               - ดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด

                                               - ตรวจโรคภายในของสตรี ตรวจเต้านม ปัญหาของมดลูกและรังไข่

                                               - รักษาโดยการผ่าตัดในรายที่จำเป็น

 เวลาทำการ

สูติ-นรีเวชกรรม
          - จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
          - อาทิตย์   8.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

You are here: Home คลินิกเฉพาะทาง สูตินรีเวช