Bangphai General Hospital

งานพยาธิวิทยา (Department of Pathology)

 

งานพยาธิวิทยา (Department of Pathology)ห้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) ได้แก่งานชันสูตร (การเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจทุกชนิด) งานเคมีคลินิกทำหน้าที่ในการวิเคราะห์หาสารเคมีต่างในเลือด ปัสสาวะ และน้ำไขสันหลัง โลหิตวิทยาคลังเลือด งานชีววิทยาคลินิก และงานซิโรโลยี เป็นต้น

 


 

You are here: Home บริการทางการแพทย์ บริการตรวจพิเศษ