Bangphai General Hospital

  ผลงาน นวัตกรรมปี 2557
1.ถุงทราย X-ray
2.หมอนถั่วเขียว อุ่นรัก พิทักษ์ความร้อน
3.โครงการตระกร้ายา PCU 2-3
4. กระบอกใส่ Suction
5.หมอนรองเจาะเลือดทำด้วยผ้า PVC
 
 
ผลงาน นวัตกรรมปี 2558

นวัตกรรม พรมกะลา พิชิตเท้าDM PCU 1

นวัตกรรม รอกน้อย ช่วยด้วย

ผลงาน นวัตกรรมปี 2560

Amazing Thermometer ปรอทปลอดหล่น

กราฟสีบอกดัชนีมวลกาย

นวัตกรรมกระดานวัดองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ด้วยตนเอง

น้ำล้น น้ำแห้ง