Bangphai General Hospital

 

พิเศษ สุดสำหรับผู้รับบริการ ที่โรงพยาบาลบางไผ่วันนี้
สามารถรับบริการตรวจส่งเสริมสุขภาพได้ฟรี

S 45596726

 - ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Papsmear)
- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
- ฝากครรภ์ฟรี ทุกวันศุกร์ รายใหม่เวลา 9.00 - 12.00 น. รายเก่าเวลา 13.00 - 17.00 น.
- การตรวจหลังคลอด
- วางแผนครอบครัว
- กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

สนใจติดต่อได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โทร.3306 หรือ 4010

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home โปรโมชั่น โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ