Bangphai General Hospital

ไข้หวัดใหญ่ Influenza


- เกิดจากไวรัสใช้หวัดใหญ่ (INFLUENZA)

- ไข้หวัดใหญ่ในคนมี 2 กลุ่มใหญ่

        1.ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

        2.ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล

- เกิดจากเชื้อที่พบกันมานานแล้ว

- เชื้อเปลี่ยนแปลงดังเงาตลอดเวลา ทำให้ผู้นีเคยป่วยมาแล้วกลับเป็นใด้อีก แต่อาการไม่รุนแรงเพราะมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้าง

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

- เรียกว่าสายพันธุ์ 2009

- เกิดจากเชื้อชนิด H1N1 ที่เปลี่ยนไปมาก คนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงระบาด เป็นวงกว้างทั้วโลก

- มีความรุนแรงต่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองใด้

injection 1674900 1280

อาการไข้หวัดใหญ่

- ไข้ ไอ มีน้ำมูก

- เจ็บคอ

- ปวด เมื่อยตามตัว

- คลื่นไส้อาเจียน

- ห้องเสีย

- อาการไม่รุนแรง

- หายได้เองใน 3-5 วัน

- มีส่วนน้อยที่เป็นมาก เพาะเชื้อเข้าปอดทำให้ปอดอักเสบ ถึงปอดบวม

- อาจถึงการหายใจล้มเหลวจนถึงตายใด้

กลุ่มเสี่ยง

-      เด็กเล็ก

-      ผู้สูงอายุ

-      สตรีมีครรภ์

-      ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ ป่วย อัวน ภูมิคุ้มกันต่ำ

การรักษา

   -         รักษาตามอาการแบบประคับประคอง

   -         บางรายอาจต้องให้ยา ต้านไวรัสโดยเฉพาะ

   -         ถ้าถึงขั้นปอดบวมต้องนอนโรงพยาบาล

การป้องกัน

   -         หลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองใอ จาม ของผู้ป่วย

   -         ล้างมือบ่อยๆ

   -         ผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

   -         บุคคลในกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกัน

   -         ฉีดวัคซีนทุกปีเพราะเชื้อไวรัสเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

ดัดแปลงจากข้อมูลโดย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

You are here: Home ไข้หวัดใหญ่ Influenza